Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn ghé thăm trang web của Green Monday Vietnam, bạn không cần phải cung cấp thông tin cá nhân hoặc nhận dạng nào. Tuy nhiên, vì trang web của chúng tôi bao gồm các lĩnh vực mà khách truy cập có thể cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, chúng tôi đã phát triển Chính sách Bảo mật này để thông báo cho bạn về các chính sách và thông lệ của chúng tôi đối với thông tin mà chúng tôi thu thập được về bạn.

Chính sách Bảo mật này chi phối URL https://greenmondayvnm.org và một số thông tin điện tử do được gửi rai. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này sẽ được đưa ra trước thông báo được đăng trong Chính sách Bảo mật ít nhất 10 ngày trước ngày có hiệu lực của thay đổi đó.

Cách chúng tôi thu thập thông tin về bạn

Thông tin bạn tự nguyện cung cấp

Chúng tôi thu thập và duy trì thông tin cá nhân của bạn khi bạn gửi e-mail cho chúng tôi hoặc hoàn thành bất kỳ mẫu đơn trực tuyến nào của chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn yêu cầu thông tin từ chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ gửi thư và địa chỉ e-mail của bạn; nó cũng có thể bao gồm địa chỉ e-mail của những người mà bạn chuyển tiếp nội dung điện tử từ Green Monday Vietnam và bất kỳ thông tin nào khác được thu thập trong các mẫu đơn này.

Thông tin khác

Chúng tôi thu thập một số thông tin khác khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP và tên miền của bạn. Greenmondayvnm.org ghi lại các địa chỉ IP và tên miền này, và tổng hợp chúng để quản trị hệ thống và theo dõi việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin được tổng hợp để đo lường số lượt truy cập vào trang web, thời gian trung bình mà bạn dành cho trang web của chúng tôi, số trang được xem và các thống kê trang web khác. Việc theo dõi này giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm trực tuyến hữu ích và hấp dẫn hơn cho khách truy cập greenmondayvnm.org và giúp chúng tôi nâng cao chất lượng nội dung.

Chúng tôi sử dụng cookies để hiển thị các kết quả có sẵn khi bạn tìm kiếm thông tin trên mạng. Cookies không được sử dụng vì bất kỳ lý do nào khác trên trang này. Cookie là một tệp nhỏ được gửi đi bởi một trang web, được chấp nhận bởi trình duyệt của người dùng và được đặt trên ổ cứng của người dùng. Bạn luôn có thể đặt trình duyệt của mình để cảnh báo về cookie đang được đặt, và sau đó chọn cookie bạn muốn chấp nhận. Chúng tôi không đối chiếu bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi cookie với thông tin cá nhân mà bạn có thể tự nguyện gửi cho chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng công cụ Google Adwords và Analytics để hiển thị quảng cáo cụ thể cho nội dung mà khách đã truy cập tại trang web của chúng tôi khi những khách truy cập đó sử dụng các trang web khác có triển khai Mạng Hiển thị của Google. Chúng tôi cũng sử dụng Báo cáo nhân khẩu học và sở thích của Google Analytics.

Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba khác, bao gồm cả Google, sử dụng các cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba để cùng nhau thông báo và phân phát quảng cáo dựa trên lượt truy cập của khách trên trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập Cài đặt quảng cáo của Google bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, bạn có thể chọn không tham gia vào việc sử dụng cookie của nhà cung cấp bên thứ ba bằng cách truy cập vào trang chọn không tham gia Sáng kiến Quảng cáo Mạng (Network Advertising Initiative).

Cách sử dụng các thông tin về bạn

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin bạn tự nguyện cung cấp trong các mẫu liên hệ và chúng tôi sẽ không liên lạc với bạn qua email với thông tin khác với thông tin bạn yêu cầu từ chúng tôi.

Khác điều khoản khác

Đôi khi, chúng tôi có thể liên kết đến các trang web khác không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi cố gắng chỉ liên kết tới các trang web cũng tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập và mục tiêu của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách của trang web bên thứ ba. Vui lòng kiểm tra với các tổ chức hoặc công ty bên thứ ba về chính sách bảo mật cụ thể của họ.