#GreenMonday culinary training takes place at MXP factory

#GreenMonday culinary training takes place at MXP factory
April 2, 2018 admin

Vào ngày 29 tháng 3 vừa qua, Green Monday Vietnam đã thực hiện một lớp huấn luyện nấu ăn thuần thực vật cùng đầu bếp Dinh Quang Anh – bếp trưởng Nhà hàng Chay – OM Vegan Garden – tại nhà máy MXP, Thái Bình cho 28 đầu bếp tại căn-tin của nhà máy. Với mục tiêu tìm hiểu thêm về các nguồn nguyên liệu, công thức và cách nấu ăn thuần thực vật, Green Monday Vietnam sẽ đồng hành cùng MXP để mang đến các bữa ăn xanh vào thứ hai cho hơn 11.000 công nhân viên tại nhà máy

Green Monday Vietnam organized a plant-based cooking training with chef Dinh Quang Anh for 28 chefs at MXP factory on March 29th, 2018. With the goal to learn more about plant-based ingredients, recipes and cooking technics, we will work alongside with MXP to bring green, plant-based lunches to more than 11.000 workers at the factory.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*